FYE Software

Last Update: v0.1 Beta - 16.01.2019

Demir O., Çıngay B., & Cabi E.
Flora yayılış bilgilerinin düzenlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulmuş bir uygulamadır. Uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrenmek için aşağıda verilen "Rehber PDF" dosyasını okuyunuz.

(Revised Tutorial FYE (RTFYE_Rehber) PDF
Uygulamayı kullanan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle ilgili sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

I. Genel

a. Uygulamanın demo sürümü bulunmamakla birlikte, her hangi bir ticari değere sahip değildir. Bu nedenle uygulamanın, uygulamayı oluşturan kişi veya kişilerde dahil olmak üzere hiç kimse uygulamayı, uygulamanın her hangi bir parçasını veya her hangi bir kodunu satamaz.
b. Uygulama herkes tarafından kullanılabilir, geliştirilebilir, kodları değiştirilebilir ve güncellenebilir. Bu uygulamanın kodları kullanılarak türetilecek başka bir uygulama, satılamaz, satın alınamaz veya demo sürümü olarak yayınlanamaz.
c. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler dışında birinin, uygulamanın her hangi bir kodunun değiştirmesi, geliştirmesi veya güncellemesi durumunda uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler bilgilendirilmek zorundadır.
d. Uygulama, uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler dışında değiştirilmiş, güncellenmiş veya başka bir uygulama türetilmiş ise bu yeni oluşumların neden olabileği maddi veya manevi bir zarardan uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler sorumlu değildir. Ayrıca II-c maddesine bakınız.

II. Uygulama Sahbinin Hak ve Yükümlülükleri

a. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulamayı diledikleri zaman yayından kaldırma hakkına sahiptirler.
b. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulama yayında olduğu sürece, uygulamada oluşabilecek yazılımsal sıkıntıları onarmakla yükümlüdür.
c. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulamanın veya uygulamanın her hangi bir parçasının kullanıcılarda neden olabileceği maddi veya manevi bir zarardan sorumlu değildir.

III. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a. Kullanıcılar uygulama yayında olduğu sürece, yazılımsal sıkıntıların olması durumunda uygulamayı oluşturan kişi veya kişilerden yardım ve onarma talep etme hakkına sahiptir.
b. Kullanıcılar uygulamayı paylaşma, kopyalama, dağıtma, indirme, güncelleme, düzenleme ve değiştirme hakkında sahiptir. Bu haklar I. ve II. maddenin şartları sağlandığında geçerlidir.
c. Kullanıcılar uygulamanın ticaretini yapamaz ve demo sürümünü yayınlayamaz. Ayrıca I. ve II. maddelere bakınız.
d. Kullanıcılar uygulamayı bir veya birden fazla bilgisayarda kullanabilir.
e. I. II. ve III. maddelerin tümü şirketler, özel kuruluşlar, vakıflar, devlet kurumları, dernekler ve üniversiteler için de geçerlidir.
LYES v0.1 / 16.01.2020
Programın ilk veriyonudur. Henüz yazılımsal hataların hepsi tespit edilmemiştir. Ekibimiz tarafından farklı veri setleri üzerinde denenmekte olup stabil versiyonunu yakın zamanda yayınlamayı düşünmekteyiz. Kullanıcı dönüşlerinin, Beta versiyonunda tespit edilen yazılımsal hataların giderilmesinde büyük faydası dokunacaktır.