LI Software

Last Update: v0.3 - 09.01.2019

Authors: Demir O., Cabi E., Kızılırmaklı A., Büke E., & İldeniz H.K.
LI Software (v0.3), makrofitlerden yararlanılarak göllerin ve akarsuların ekolojik kalitesini belirlemede kullanılan LAKE LEAFPACS2 ve IBMR indekslerinin hesaplanması için oluşturulmuştur.
LEAFPACS2 SOFTWARE ve IBMR SOFTWARE olarak iki farklı uygulama dizayn edilmiştir. Ancak kullanıcılara kolaylık sağlaması açısıdan bu iki uygulama birleştirilmiştir. Ayrıca göllerin referans değerini hesaplama seçeneği bu uygulama ile birlikte eklenmiştir.
Yazılım içerisinde bitkilerin doğru yazılışını kontrol etmek amacıyla Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin bir hizmeti olan bizimbitkiler.org.tr nin widgeti eklenmiştir.
Uygulamayı kullanan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle ilgili sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

I. Genel

a. Uygulamanın demo sürümü bulunmamakla birlikte, her hangi bir ticari değere sahip değildir. Bu nedenle uygulamanın, uygulamayı oluşturan kişi veya kişilerde dahil olmak üzere hiç kimse uygulamayı, uygulamanın her hangi bir parçasını veya her hangi bir kodunu satamaz.
b. Uygulama herkes tarafından kullanılabilir, geliştirilebilir, kodları değiştirilebilir ve güncellenebilir. Bu uygulamanın kodları kullanılarak türetilecek başka bir uygulama, satılamaz, satın alınamaz veya demo sürümü olarak yayınlanamaz.
c. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler dışında birinin, uygulamanın her hangi bir kodunun değiştirmesi, geliştirmesi veya güncellemesi durumunda uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler bilgilendirilmek zorundadır.
d. Uygulama, uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler dışında değiştirilmiş, güncellenmiş veya başka bir uygulama türetilmiş ise bu yeni oluşumların neden olabileği maddi veya manevi bir zarardan uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler sorumlu değildir. Ayrıca II-c maddesine bakınız.

II. Uygulama Sahbinin Hak ve Yükümlülükleri

a. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulamayı diledikleri zaman yayından kaldırma hakkına sahiptirler.
b. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulama yayında olduğu sürece, uygulamada oluşabilecek yazılımsal sıkıntıları onarmakla yükümlüdür.
c. Uygulamayı oluşturan kişi veya kişiler, uygulamanın veya uygulamanın her hangi bir parçasının kullanıcılarda neden olabileceği maddi veya manevi bir zarardan sorumlu değildir.

III. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a. Kullanıcılar uygulama yayında olduğu sürece, yazılımsal sıkıntıların olması durumunda uygulamayı oluşturan kişi veya kişilerden yardım ve onarma talep etme hakkına sahiptir.
b. Kullanıcılar uygulamayı paylaşma, kopyalama, dağıtma, indirme, güncelleme, düzenleme ve değiştirme hakkında sahiptir. Bu haklar I. ve II. maddenin şartları sağlandığında geçerlidir.
c. Kullanıcılar uygulamanın ticaretini yapamaz ve demo sürümünü yayınlayamaz. Ayrıca I. ve II. maddelere bakınız.
d. Uygulamanın her hangi bir çalışmada, projede, makalede, raporda, tezde, kitapta, kitap bölümünde, blog yazısında, haber yazısında, internet sitesinde kullanılması durumunda bu uygulamayı (IV-e), Lake LEAFPACS2 ve IBMR indekslerinin orjinal çalışmalarını (IV-a ve IV-b) ve bu uygulamanın temelini oluşturan IV-c ile IV-d yayınlarını referans gösterip atıf belirtmek zorundadır.
e. Kullanıcılar uygulamayı bir veya birden fazla bilgisayarda kullanabilir.
f. I. II. ve III. maddelerin tümü şirketler, özel kuruluşlar, vakıflar, devlet kurumları, dernekler ve üniversiteler için de geçerlidir.

IV. III-d Maddesi Gereğince Referans Gösterilmesi Zorunlu Olan Yayınlar

a. Haury, J., Peltre, M. C., Trémolières, M., Barbe, J., Thiébaut, G., Bernez, I., ... & Dutartre, A. (2006). A new method to assess water trophy and organic pollution—the Macrophyte Biological Index for Rivers (IBMR): its application to different types of river and pollution. In Macrophytes in aquatic ecosystems: From biology to management (pp. 153-158). Springer, Dordrecht.
b. WFD (2014). UKTAG Lake Assessment Method Macrophytes and Phytobenthos, Macrophytes (Lake LEAFPACS2). Scotland: Water Framework Directive – United Kingdom Advisory Group (WFD-UKTAG). ISBN: 978-1-906934-45-3.
c. Demir, O., Kızılırmaklı, A., & Cabi, E. (2019). Developing a Software Based on Lake LEAFPACS2 Calculations by Using Python Programming Language. International Biological, Agricultural and Life Science Congress, Lviv, Ukraine.
d. Demir, O., & Cabi, E. (2019). Calculation of IBMR Score Values by Using Python Programming Language. International Biological, Agricultural and Life Science Congress, Lviv, Ukraine.
e. LI Software (2020). LI Software. Şu siteden: ...
LIS v0.3 / 03.01.2020
Lake LEAFPACS2 indeksinin çalıştırılabilmesi için gerekli olan göl referans değerlerini hesaplayan seçenek eklendi. Bu seçenek daha önceki versiyonlarda(IS ve LS dahil) mevcut olmayıp, manuel olarak hesaplandıktan sonra excele girilmesi gerekiyordu.

LIS v0.2 / 02.01.2020
eel modülü ElectronJS ile birleştirildi. Arayüz penceresi çerçevesiz hale getirildi.

LIS v0.1 / 01.01.2020
Kullanıcılara kolaylık sağlaması adına IBMR ve LEAFPACS2 uygulamaları birleştirilerek, eel modülü ile daha modern ve kullanıcı dostu arayüze sahip LI Software ilk defa yayınlandı.